Yükleniyor...

Toplam İçerik


Kategoriye bağlı toplam içerik 9
site geneli toplamının yüzde %0.34'i

Toplam Yazı


Kategoriye bağlı toplam yazılar 9
site geneli toplamının yüzde %0.36'i

Toplam Kitap İncelemesi


bağlı toplam kitap incelemeleri 0
site geneli toplamının yüzde %0.00'i
30 Ağu 2018

ALTAY TÜRKLERİNİN DESTANI MAADAY KARA'DA KADIN KARA ŞAMAN TİPİ BAĞLAMI...

**Zülfikâr BAYRAKTAR** **Yrd. Doç. Dr., Gediz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dal...

03 Kas 2016

EY KUDRETLİ ALTAY KAN!

Ey Abakan kahramanları, Ak ipek kürkle, Güçlü kızıl atla Benim yanıma, geliniz! Kudretli Mordo Kan! Sen Abakaif konağınd...

10 Eki 2016

ALTAY YARATILIŞ MİTİ İLE M. NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN YARATILIŞ DESTANINI...

**Rabia Gökcen KAYABAŞI** **Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü,** Halk hafızasındaki çeşitli olaylar v...

01 May 2016

ALBASTI - TÜRK MİTOLOJİSİ

“Al, alkarısı, alanası, alkızı, albasması, alarvadı, alacama, albıs, almış” gibi adlarla anılan, hemen hemen bütün Türk dünyasında görülen olağanüstü...

18 Nis 2016

Şamanizm / Tufan Efsanesi - Abdülkadir İNAN

Sonra seller bir daha aktı, yukarıda zikredildiği gibi mağaradaki yarıklara toprak dolduruldu. Güneş Sünbüle yıldızında idi. Binaenaleyh bu toprağın p...

17 Nis 2016

Şamanizm / Yaratılışa Dair Efsaneler - Abdülkadir İNAN

#### DÜNYANIN VE İNSANLARIN YARADILIŞINA DAİR EFSANELER Her kavmin kozmogonisi olduğu gibi eski Türklerin de kendilerine mahsus yaradılış efsanele...

17 Haz 2015

Altay Yaratılış Destanı'ndan Bir Bölüm

“Bir dünya istiyorum, bir soyla yaratayım. Bu dünya nasıl olsun, ne boyla yaratayım? Bunun çaresi nedir, ne yolla yaratayım?” Su içinde ya...

16 May 2015

Oğuz Kağan Destanı (Rusça)

Oğuz Kağan Destanı Türk destanlarından, Hun-Oğuz destanları grubundandır. Oğuz Kağan Destanı'nın beş ayrı yazması vardır. Çağatayca, Farsça ve Uygurca...

18 Nis 2015

Chou’lar Ve Bu Devirde Türklerden Gelen ‘Gök Dini’

**CHOU’LAR VE BU DEVİRDE TÜRKLERDEN GELEN ‘GÖK DİNİ’** **Dr. Muhaddere. N. Özerdim** **Sinoloji Doçenti** Çin’in geniş tar...