Osmanlı Bilginleri

Osmanlı Bilginleri kitap kapağı, Taşköprülüzade Ahmet Efendi
Osmanlı Bilginleri kitap kapağı, Taşköprülüzade Ahmet Efendi
Osmanlı Bilginleri
Bu kitabı paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Taşköprülüzâde Ahmet Efendi Osmanlı ilim tarihi yazımı bakımından önem taşıyan bir müelliftir. Bunun sebebi kendisinin biri “ilimler”i, diğeri ise “bilginler”i konu edinen iki büyük eser kaleme almış olmasıdır. İlimleri ele alan eseri Miftâhü’s-Sa‘âde adıyla, bilginleri konu edinen eseri ise eş-Şakâyıku’n-Nu’mâniyye adıyla anılır. Her iki eser de aslında aynı projenin bütünleyici parçasıdır ve Osmanlı ilim tarihi için vazgeçilmez birer kaynaktır.

Elinizdeki eser bunlardan ikincisi olup başlangıcından Kanuni dönemine kadar “Osmanlı Bilginleri”ni konu edinmektedir. Müellifin, dünya devleti Osmanlı’nın entelektüel hayatına ayna tutuyor olması eseri cidden önemli kılmaktadır. Esere hakim olan ilim anlayışı naklî/aklî ilimler, medrese/tekke ilişkilerini tam bir bütünlük içinde ele alması bakımından dikkat çekicidir.

İlk on Osmanlı padişahı dönemindeki 502 bilgine ait entelektüel biyografinin yer aldığı Şakâyık, aslından dilimize kazandırılmıştır. Taşköprülüzâde, sahip olduğu bütüncül ilim anlayışının tabii bir uzantısı olarak ünlü müderrisleri, öncü tasavvuf büyüklerini ve kurucu “bilim adamları”nı “ulema”dan sayarak kitabında tanıtmaktadır. Hacı Bayram Velî, Molla Fenarî, Ali Kuşçu, Kemalpaşazâde, Mirim Çelebi, Karaca Ahmet, Zembilli Ali Efendi, Fethullah Şirvânî… gibi farklı renkler taşıyan nice büyük isim aynı kervana katılan ilim ve marifet yolcuları olarak yerlerini alırlar kitapta. Osmanlı Bilginleri adıyla yayımladığımız bu eserin nitelik belirten bir vasfı da Şakâyık’ın klasik bir tercümesinde yer alan Nakşî Ahmed’e ait özgün minyatürlerin tablolar halinde metne eşlik etmesidir.

Kitap detayları
Kitap Yazarı : Taşköprülüzade Ahmet Efendi
Yayınevi : İz Yayıncılık
Çevirmen : Muharrem Tan
Yayın dili : Türkçe
Basım Yılı : 2019
Sayfa sayısı : 408
Bu kitabı paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Benzer içerikler

Babanız Atatürk

Her birinizin bir babası ve bir annesi var. Eğer atatürk, milletin ve ordularının başında anadolu

Türk Musikisi Tarihi

Bu “Derleme” çalışmasında kitabın hacmini fazla zorlamamak için türk Musikisi Tarihi sahasına giren her konu

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku