• Ziya Gökalp / Kitap Önerisi

  TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI – ZİYA GÖKALP

  Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalarından olan Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eseriyle “Türk milletindenim” demenin ne demek olduğunu, Türk milletinin kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gitmesi...

 • Ziya Gökalp / Kitap Önerisi

  TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ – ZİYA GÖKALP

  Ziya Gökalp’ın düşünce adamlığının yanı sıra bilim adamlığı vasfının da ortaya çıktığı eserlerin başında hiç şüphesiz Türk Medeniyeti Tarihi gelmektedir. Türk medeniyeti tarihi, hazırlanış biçimi, terminolojisi ve yöntemiyle bilimsel bir...

 • Ziya Gökalp / Kitap Önerisi

  TÜRK TÖRESİ – ZİYA GÖKALP

  Ziya Gökalp ilk kez 1923 yılında yayımlanan kitabında, Türklerin töreyi ne şekilde tanımladığını, töre anlayışlarının nasıl şekillendiğini, töreyle ilgili bilgilerin hangi kaynaklarda ne ölçüde yer aldığını, kısacası Türk töresinin ne...