• Zeki Velidi Togan / Kitap Önerisi

    TARİHTE USÛL – ORD. PROF. DR. A. ZEKİ VELİDİ TOGAN

    Arkadaşım Ord. Prof. Dr. Fuad Köprülü’ye Türk ilmini üsule kavuşturmak yolundaki mesailerinin takdir nişanesi olarak ithaf olunmuştur. Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidi TOGAN   İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 1929-1932...