• Yusuf Akçura / Kitap Önerisi

    TÜRKÇÜLÜK – YUSUF AKÇURA

    Yusuf Akçuraoğlu, eserinin son satırlarında şöyle diyor: “Türkçülük fikri, yarım asır önce, birkaç kişinin kafasında ve kalbinde düşünceler, duygular ve emeller uyandıran, arasıra dil ve kalemlerinden belirsiz ve çekingen bir...

  • Yusuf Akçura / Kitap Önerisi

    OSMANLI DEVLETİ’NİN DAĞILMA DEVRİ (XVIII. VE XIX. ASIRLARDA) – YUSUF AKÇURA

    İlk baskısı 1940 yılında yapılan Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri, Türk Tarihinin Anahatları serisi içinde kuruluş, imparatorluk, inhitat ve inkıraz başlıkları altında dört fasıl halinde ele alınması planlanan Osmanlı tarihinin Yusuf...