• Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın / Kitap Önerisi

    BİNYIL ÖNCE BİNYIL SONRA KÂŞGARLI MAHMUD VE DİVANÜ LUGATİ’T – TÜRK

    PROF. DR. ŞÜKRÜ HALUK AKALIN On birinci yüzyıl Türkçesinin ses bilgisi ve biçim bilgisi özellikleriyle ilgili bilgileri, söz varlığının gücünü, inceliklerini yirmi birinci yüzyıla ulaştıran bir bilgi hazinesidir Divanü Lugati’t-Türk....