• Prof. Dr. Fuzuli Bayat / Kitap Önerisi

    KADİM TÜRKLERİN MİTOLOJİK HİKAYELERİ – PROF. DR. FUZULİ BAYAT

    Fuzuli Bayat, Kadim Türklerin Mitolojik Hikâyeleri adlı bu eserinde; değerlerimizin bir parçası olan Türk mitlerini bir araya getirerek bu mitlerin yalnızca şifahî kültürümüzün bir ürünü olarak değil, aynı zamanda yazılı...