• Prof. Dr. Bahaeddin Ögel / Kitap Önerisi

    TÜRK MİTOLOJİSİ I-II – PROF. DR. BAHAEDDİN ÖGEL

    Bugünkü milletler arasında da, köklü bir mitolojiye sahip olanlar veya olmayanlar vardır. Mesela Alman ve İskandinavya kavimleri, çok geniş ve eski bir edebiyata sahiptirler. Bunun için de bu memleketler, tarihi...