• Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudi Arsal / Kitap Önerisi

    MİLLİYET DUYGUSUNUN SOSYOLOJİK ESASLARI – SADRİ MAKSUDİ ARSAL

    Milliyetçiliğin milletlerin hayatında oynadığı rol Kitap, yazarın milliyetçiliğin  esaslarıyla ilgili  meseleler hakkındaki araştırmalar neticesinde elde ettiği fikir ve kanaatlerden oluşmaktadır. Milliyet meselesini hukuk tarihi ve sosyoloji alanlarında  kabul edilmiş, müsbet...