• Ord. Prof. Dr. Fuad Köprülü / Kitap Önerisi

    OSMANLI’NIN ETNİK KÖKENİ – ORD. PROF. DR. MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ

    Tarihçi Fuad Köprülü, bu çalışmasında, Osmanlı tarihçileri tarafından ortaya atılarak 19. ve 20. yüzyıllarda bütün Doğu ve Batı tarihçileri tarafından genellikle kabul edilen, “13. yüzyılda Kayı’ların Horasan’dan Anadolu’ya göçleri” teorisinin,...