• LEV NIKOLAYEVIÇ GUMILOV / Kitap Önerisi

    ESKİ TÜRKLER – LEV NIKOLAYEVIÇ GUMILOV

    Lev Nikolayeviç Gumilöv’un Tarih bilimindeki temel ihtisası Hunlar ve Göktürkler başta olmak üzere Kadim Türkleredir. Gumilöv, esasen tarihçi olmakla beraber Etnojenez (ırkların oluşumu ve karışımı) alanındaki öncü çalışmalarıyla da dikkat...