• Jean Paul Roux / Kitap Önerisi

    TÜRKLERİN TARİHİ – JEAN PAUL ROUX

    Kuzey ormanlarından çıkıp geldiler, cesur, dağınık, marifetli ve henüz yolun başındaydılar. Önce bozkıra, sonra Çin içlerine ve sonra da sonu başı belli olmayan bir sel gibi garba doğru yayıldılar …Türkler...

  • Jean Paul Roux / Kitap Önerisi

    ALTAY TÜRKLERİNDE ÖLÜM / JEAN-PAUL ROUX

    Türkler, Moğolllar ve Tunguzların oluşturduğu Altay toplumlarının yaşayışları dilsel ve dinsel olarak hala tam anlamıyla çözümlenememiştir. Paganizm, Mazdeizm, Budizm, Manihaizm, Nasurilik, Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık ayrıştırılamaz biç imde iç içe...