• H. Nihal Atsız / Kitap Önerisi

  ORDİNARYUS’UN FAHİŞ YANLIŞLARI – ATSIZ

  Sözlerimi bitirirken ordinaryusa özet olarak şunları hatırlatırım: 1- Türkiye ve Orta Asya Türkleri beden ve hele ruh yapısı bakımından birbirinin aynı olan tek millettir. 2- Türkiye Türkleri Anadolu’da teşekkül etmiş...

 • H. Nihal Atsız / Kitap Önerisi

  HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, HAYATI VE ESERLERİ – OSMAN FİKRİ SERTKAYA

  Hüseyin Nihâl Atsız İstanbul’da 1905’te doğdu, 1975’te de öldü. Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Rıza Nur gibi öncülerin yolunda gitti ve ömrünün 50 yılını Türklük ve Türkçülük düşüncesinin...

 • H. Nihal Atsız / Kitap Önerisi

  TÜRK TARİHİNDE MESELELER – ATSIZ

  Türk tarihi henüz tedvin edilmemiştir. Bu kadar büyük ve mühim bir milletin tarihi için “henüz tedvin edilmemiştir” demek ilk bakışta insana imkânsız gibi görünse de bu, bir gerçektir. Bunun başlıca...