• Ebülgâzi Bahadır Han / Kitap Önerisi

    ŞECERE-İ TERAKİME (TÜRKLERİN SOY KÜTÜĞÜ) – EBÜLGAZİ BAHADIR HAN

    Şecere-i Terakime Oğuz­name’nin Türkmen rivayeti, daha doğrusu Çağatayca­sıdır. Oğuz destanı olan ve aslı ele geçmemiş bulunan Oğuzname’nin bugün elimizde bazı ayrılmış parçaları ve bazı rivayetleri vardır. Bu rivayetlerin başlıcaları Reşidüddin’in Camiü’t-tevarih’indeki...