• Ali Bademci / Kitap Önerisi

    CENGİZ VE YASASI TİMUR VE TÜZÜKÂTI – ALİ BADEMCİ

    Cengiz Han ve Emîr Timur, iki asra yakın ara ile tarihe hükmetmiş iki büyük cihângirdir. Tabiî ki bir görüşe göre de iki büyük barbar. 18. asırda başlayıp 19. yüzyıl içinde...