Yükleniyor...
1 2 3 4 5 6
23 Ağustos 2017

ÖTÜKEN TÜRK KİTÂBELERİ - ALİ ÖZTÜRK

Orhun Abideleri ismiyle tanınan Ötüken Kitâbeleri, İslâmiyet öncesi Türk Edebiyatının bilinen ilk yazılı eserleridir. Kitâbelerin okunması yalnız kült...

devamını oku
22 Ağustos 2017

TÜRKLERDE AHLÂK VE DÜNYA GÖRÜŞÜ - PROF. DR. NİHAT KEKLİK

Miladi 9'uncu asırdan 20'nci asra kadar devam eden (1100 senelik) geniş bir zaman diliminde ahlak ve dünya görüşümüzü merak eden Araplar ile Avrupalıl...

devamını oku
21 Ağustos 2017

KUR'AN, İNCİL VE TEVRAT'IN SUMER'DEKİ KÖKENİ - MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Muazzez İlmiye Çığ, 1914 yılında Bursa'da doğdu. 1931'de İlkokul öğretmeni oldu ve Eskişehir'de 4,5 yıl öğretmen olarak çalıştı. 1936'da,...

devamını oku
20 Ağustos 2017

TÜZÜKÂT-I TİMUR, DEVLET YÖNETMEK - TİMUR HAN

Devlet Yönetmek, tarihin önde gelen liderlerinden Timur İmparatorluğu Hakanı Emir Timur'un, kendisinden sonra gelecek nesillere yol göstermek i...

devamını oku
19 Ağustos 2017

MÜSLÜMANLIKTAN EVVEL TÜRK DİNLERİ, ŞAMANİZM - PROF. DR. YUSUF ZİYA YÖRÜKÂN

Yörükân'ın bugüne kadar yayımlanmamış olan Türk Dinleri ve Mezhepleri Tarihi adlı iki ciltlik eserinin birinci cildini meydana getiren Müslümanlıkt...

devamını oku
18 Ağustos 2017

SUMERLİLER TÜRKLERİN BİR KOLUDUR - MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Ünlü Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ, bu çalışmasında, Türkler ile Sumerliler arasındaki kültür ve dil bağlantılarını bir araya getirerek "Sumerli...

devamını oku
17 Ağustos 2017

VAKTİYLE BİR ATSIZ VARMIŞ - İLHAN BAHAR

Hüseyin Nihal Atsız, Türk fikir hayatının en mücadeleci isimlerindendir. Korkusuzca kalem oynatmıştır. Neye inandıysa onu, zorlukları göğüsleyerek, ha...

devamını oku
16 Ağustos 2017

ETRÜSK SANATINI TANIYALIM - ROMOLO A. STACCIOLI

* Bu dizi; tecrübeli, uzman sanatçılarca hazırlanarak dilimize çevrilmiştir. * Güzel sanatların temelini ve inceliklerini her yönüyle tanıtan bi...

devamını oku
15 Ağustos 2017

ERTUĞRUL SÜVARİSİ ALİ BEY'DEN AYŞE HANIM'A MEKTUPLAR - CANAN ERONAT

II. Abdülhamid'in Japonya'ya bir dostluk ziyaretine gönderdiği “Ertuğrul“ firkateyni, 11 Eylül 1890 günü, dönüş yolculuğunda battı. Bu olay, ta...

devamını oku
14 Ağustos 2017

KERKÜK ÇOCUK FOLKLORU - SUPHİ SAATÇİ

Türk halk edebiyatının sözlü geleneğinde yaşayan malzemelerin zenginliği, şüphe götürmez bir gerçektir. Bir toplumun sosyal hayatını, dünya görüşünü v...

devamını oku
13 Ağustos 2017

ALTAY TÜRKLERİNDE ÖLÜM / JEAN-PAUL ROUX

Türkler, Moğolllar ve Tunguzların oluşturduğu Altay toplumlarının yaşayışları dilsel ve dinsel olarak hala tam anlamıyla çözümlenememiştir. Paganizm,...

devamını oku
12 Ağustos 2017

ATATÜRK BABAM VE BEN - ORHAN KARAVELİ

Kitabın yazarı diyor ki: > "85 yaşında Ankaralı bir Atatürk çocuğuyum. 65 yıllık da gazeteci ve yazarım. Pek çok okura ulaşmıs 15 kitabım var. Atatür...

devamını oku
11 Ağustos 2017

BİNYIL ÖNCE BİNYIL SONRA KÂŞGARLI MAHMUD VE DİVANÜ LUGATİ'T - TÜRK

**PROF. DR. ŞÜKRÜ HALUK AKALIN** On birinci yüzyıl Türkçesinin ses bilgisi ve biçim bilgisi özellikleriyle ilgili bilgileri, söz varlığının güc...

devamını oku
10 Ağustos 2017

ÇAĞLAYANLAR - AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU

Bu kitabı düşünerek, sizin için yazdım. Belâ gecelerinde, yaşım sızarak, yüreğim sızlayarak yazdım. Ey Türk! Bu satırlarda mâzînin destanlarını, hâ...

devamını oku
09 Ağustos 2017

TÜRK ADININ ANLAMI - TUNCER BAYKARA

*Türk Adının Anlamı* adını taşıyan elinizdeki eser, temelleri yazılı tarihin başlangıçlarına kadar uzatılan bir kültürü, varlık sahnesine çıkarmayı, y...

devamını oku
08 Ağustos 2017

TASVİRLERE GÖRE ANADOLU SELÇUKLU KIYAFETLERİ - ÖZDEN SÜSLÜ

Kültürel Çevre Kaynaklar ve Araştırmalar Konumuzun Çerçevesi I. DEĞİŞİK MALZEME ÜZERİNDEKİ KIYAFETLER A. Minyatür B. Çini - Keramik...

devamını oku
07 Ağustos 2017

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, HAYATI VE ESERLERİ - OSMAN FİKRİ SERTKAYA

Hüseyin Nihâl Atsız İstanbul'da 1905'te doğdu, 1975'te de öldü. Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Rıza Nur gibi öncülerin yolunda git...

devamını oku
06 Ağustos 2017

ATATÜRK VE SUMERLİLER - MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Türkiye'nin büyük Sumeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, 1972-2009 yılları arasında kaleme aldığı makalelerini Atatürk ve Sumerliler başlıklı kitabında toplad...

devamını oku
05 Ağustos 2017

TÜRK TARİHİNDE MESELELER - ATSIZ

Türk tarihi henüz tedvin edilmemiştir. Bu kadar büyük ve mühim bir milletin tarihi için “henüz tedvin edilmemiştir” demek ilk bakışta insana imk...

devamını oku
04 Ağustos 2017

TÜRK TÖRESİ - ZİYA GÖKALP

Ziya Gökalp ilk kez 1923 yılında yayımlanan kitabında, Türklerin töreyi ne şekilde tanımladığını, töre anlayışlarının nasıl şekillendiğini, töreyle il...

devamını oku
03 Ağustos 2017

ATSIZ'IN MEKTUPLARI - YÜCEL HACALOĞLU

Atsız’ın hayatı boyunca değişik şahsiyetlere yazdığı yüzlerce mektup Bir döneme ışık tutan, Atsız’ın ruh yapısını ve fikir dünyasını olduğu gibi yansı...

devamını oku
1 2 3 4 5 6