Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 21 Ocak 2018 - 20:00
Son Düzenlenme Tarihi 20 Ocak 2018 - 19:26

Türkçe Tarih Değerlendirmesi

5
Genel Ortalama

TARİHTE USÛL - ORD. PROF. DR. A. ZEKİ VELİDİ TOGAN

Arkadaşım Ord. Prof. Dr. Fuad Köprülü'ye Türk ilmini üsule kavuşturmak yolundaki mesailerinin takdir nişanesi olarak ithaf olunmuştur.

Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidi TOGAN

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 1929-1932 senelerinde okuttuğum ve 1939 da bir daha tedrisine başladığım "Tarihte Usul'' derslerimi 1941 de taba başlamıştık. Üç forma basıldıktan sonra bu iş hayatımda zuhur eden bazı hediseler yüzünden geri kaldı ve ancak şimdi kitabı tam bir şekilde talebelerime ve diğer okuyucu zümresine
sunmak fırsatına nail oldum. Bu dersler tarihte usulün tatbikatına has­redilmiş, tarih felsefesi ancak derslerin sonuna eklenmiştir. Tarih tet­kiki usulünün son asırlar zarfında geçirdiği tekamülün tarihine hiç te­mas etmedim. Bu mesele ile uğraşacaklar için Cambridge Üniversitesi umumi tarih serilerinde Prof. G. P. Gooch tarafından neşredilen ese­ri tavsiye etmekle iktifa ederim.

Tarihte usul bizde Tanzimattan önce lbn Haldunvari düşünceler­den ibaretti (bk. b· t s. 181-182) aha sonra ise o (AkçaroğlouYusuf ve Köprülü Fuad'ın eserleriyle) Avrupanın tenkidi fikrini, tarih ve edebi­yat tarihi başta olmak üzere, hümaniter ilimlere tatbik etmenin usulü olarak ele alınmıştır. lranlı Prof. Reşid Yasimi de, s. 181 de zikri ge­çen eserinde, onu böyle anlamıştır. Biz bu kitapta tarih metodolojisi­nin, Garb fikir sistemini kavrama yollarını gösteren kılavuzların ba­şında geldiğini sırası gelince (bk. b. t s. 19-20 ) anlattık. Mesele böyle olunca, be önsözde Garb zihniyetinin mahiyeti ve onun Şarkla müna­sebeti hakkında bir kaç söz söylemek faydadan hali değildir.

Yayınevi: ENDERUN KİTABEVİ

Sayfa Sayısı: 350

Türkçe Tarih İncelemesi: Bu kitap Türk tarihçiliğinin bilimsel temeller doğrultusunda gelişmesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Togan tüm çalışmaları ile dünya tarihinde çok saygın bir yere sahiptir. Türkçülük düşüncesi ile ilgili çok donanımlı ve bilimsel yönü çok güçlü bir yolbaşçıdan tarih bilimini öğrenmek isteyen okurlarımıza tavsiye ederiz.

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+25
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.