Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 21 Ağustos 2017 - 20:29
Son Düzenlenme Tarihi 21 Ağustos 2017 - 20:29

KUR'AN, İNCİL VE TEVRAT'IN SUMER'DEKİ KÖKENİ - MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Muazzez İlmiye Çığ, 1914 yılında Bursa'da doğdu. 1931'de İlkokul öğretmeni oldu ve Eskişehir'de 4,5 yıl öğretmen olarak çalıştı.

1936'da, yeni açılan Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girdi. Fakültenin Sumeroloji Hititoloji ve Arkeoloji bölümlerindeki eğitimini 1940 yılında tamamlayan Çığ, İstanbul Arkeoloji Müzelerine Çiviyazıları uzmanı olarak atandı. Müzede bulunan Sumer, Akad, Hitit dillerinde yazılmış 74 bin çiviyazılı belge üzerinde 33 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu.

Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda bilimsel kitabı, makalesi yayımlandı. Muazzez İlmiye Çığ, Sumer kültürü üzerindeki çalışmalarını bugünde sürdürüyor.

Yazar bu kitapta, Sumer dini ve edebiyatından Yahudilik, Hrsitiyanlık ve Müslümanlığa; bu dinlerin kutsal kitaplarına ulaşan etkileri ve konuları, belgeleriyle ve karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

Sumerliler, bu dinlerin çıkışından yüzlerce hatta binlerce yıl önce, siyasal yaşamlarını yitirmişlerdi. Ancak, Sumerliler, icat ettikleri ve istenileni yazacak biçimde geliştirdikleri yazılarıyla, Ortadoğu kavimlerini etkileri altına almışlar ve bu etki Batı dünyasına kadar uzanmıştır.

Yazar: MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Yayınevi: KAYNAK YAYINLARI

Sayfa Sayısı: 110

Türkçe Tarih İncelemesi: Kıymetli bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ, Sumer inanış - efsanelerinin tek tanrılı dinlere etkileri üzerine, kendisinden önce hiç yapılmamış kapsamlı bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmanın yapıldığı tarihte çözümlenmiş tüm Sumer tablet metinleri ile karşılaştırma yapılmıştır. Sumerlerin çok tanrılı dinlerindeki efsaneleri dönüşerek tek tanrılı dinlerin temellerini etkilemiştir. Bu benzerlikler üç tek tanrılı dinin metinleri ve Sumer tablet metinleri karşılaştırılarak net bir şekilde ortaya konmuştur. Dinler tarihi ile ilgili bilgi edinmek isteyen okurlarımıza tavsiye ederiz.

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+3
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.