Yükleniyor...

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 10 Ağustos 2018 - 20:39
Son Düzenlenme Tarihi 10 Ağustos 2018 - 20:39

KADİM TÜRKLERİN MİTOLOJİK HİKAYELERİ - PROF. DR. FUZULİ BAYAT

Fuzuli Bayat, Kadim Türklerin Mitolojik Hikâyeleri adlı bu eserinde; değerlerimizin bir parçası olan Türk mitlerini bir araya getirerek bu mitlerin yalnızca şifahî kültürümüzün bir ürünü olarak değil, aynı zamanda yazılı bir mitoloji olarak da muhafaza edilmesine katkı sağlamıştır. Kadim Türklerin mitolojik hikâyeleri yazılı hale getirilip muhafaza edildikçe, cemiyetimizin fertleriyle bütünleşip onların zihin dünyasında yer edindikçe ve nesilden nesile aktarıldıkça, Türk kültürünü zenginleştiren değerler arasında çok daha kuvvetli olarak yer alacaktır. Tarihî ve coğrafî alanı oldukça geniş olan Türk mitolojisi, Türklerin tarihleri boyunca temas ettikleri toplumların mitolojilerinde de göz ardı edilemeyecek mühim bir fonksiyona sahip olmuştur. Fuzuli Bayat’ın da ifade ettiği gibi; “Mitosları sözlü kültürde yaşatıp bugün tarih sahnesinde olmayan halklar, onların gerçek sahipleri değillerdir. Bu mitlerin sahipleri, onu yazıya aktarıp sonraki kuşaklara miras bırakanlardır.”

Yayınevi: ÖTÜKEN YAYINLARI

Sayfa Sayısı: 184

Türkçe Tarih İncelemesi: Mitoloji kadim Türk tarihinde ihmal edilmiş bir sahadır. Fuzuli Bayat, bu çalışmasında mitlerimizi bilimsel bir şekilde yazılı hale geçirmiştir. Eser, kıymetli bilim insanımızın üstün çabaları ile Türk Mitolojisi alanında temel bir kaynak haline gelmiştir. Mitolojimizin tarihimiz ile bağlantısını kurmak adına çok önemli olan bu çalışmayı tüm okurlarımıza tavsiye ederiz.

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+93
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.