Mehmet Rifat Börekçi

Mehmet Rifat Efendi, 15 Cemâziyelevvel 1277’de (29 Kasım 1860) Ankara’da doğmuştur. Babası Börekçizadelerden Ali Kazım Efendi’dir. Mehmet Rifat Efendi, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için İstanbul’a…

Resneli Niyazi Bey

Ahmet Niyazi Bey (Arnavutça: Ahmet Njazi Bej Resnja) veya Resneli Niyazi Bey (1873, Resne – 1913), Arnavut kökenli Türk askeri.

VI. Mehmed – Vahdettin

VI. Mehmed, Sultan Vahîdeddin ya da Sultan Vahdettin (Osmanlı Türkçesi: وحيد الدين, Vahîdüddîn, Mehmed-i Sadis; d. 4 Ocak 1861, İstanbul – ö. 16 Mayıs 1926, San Remo) Mehmed Vahdeddin (1918…

İsmet İnönü

1884 yılında İzmir’de doğdu. 1903’te Topçu Harbiye’sini, 1906’da Erkân-ı Harbiye’yi bitirdi. İkinci Meşrutiyet öncesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. 23 Temmuz 1908’de Meşrutiyet’in ilanından sonra Ahmet İzzet Paşa’nın maiyetinde kurmay…

Kemalettin Sami Gökçen

1884’te Sinop’ta doğdu. 1905’te Topçu Okulu’ndan, 1908’de ise Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu. 31 Mart Vakası sırasında Erzincan ve Erzurum’da meydana gelen ayaklanmaları bastırmada görev aldı. 1912’de Balkan Harbi’nde Yunanlılara…

Cevat Çobanlı

1870’de İstanbul’da doğdu. 1891’de Harp Okulu’nu bitirdi. Derecesi itibarıyla Harp Akademisi’ne devam hakkı kazandı ve 1894’te Harp Akademisi’ni birincilikle bitirerek kurmay yüzbaşı oldu. 1895’te binbaşılığa, 1898’de yarbaylığa, 1900’de albaylığa, 1901’de…

Mustafa Fevzi Çakmak

1876’da İstanbul’da doğdu. 1896’da Harp Okulu’nu bitirdi. Aralık 1898’de Harp Akademisi’nden mezun oldu. Ocak 1896’da teğmen, Mart 1897’de üsteğmen, Aralık 1898’de kurmay yüzbaşı, Şubat 1901’de kıdemli yüzbaşı, Nisan 1902’de binbaşı,…

Şevket Süreyya Aydemir

(1897, Edirne – 25 Mart 1976) 1897 yılında Edirne’de doğdu. Edirne Rüştiye ve Öğretmen Okulunu bitirdi. Birinci Dünya Savaşından sonra Azerbaycanda öğretmenlik yaptı (1919 – 1920)… Moskova İktisadi ve Sosyal Bilimler Okulunda yüksek…

Falih Rıfkı Atay

Falih Rıfkı Atay (1894, İstanbul – 20 Mart 1971, İstanbul), Türk gazeteci, yazar, milletvekili. Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerindendir. İzmir’in kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal ile tanışıp dostluğunu kazanan Falih Rıfkı Bey, özellikle Atatürk’ü yakından tanıtan…

Kâzım Karabekir

1882 yılında İstanbul’da doğdu. 1902’de Harp Okulu’nu teğmen, 1905’te Harp Akademisi’ni kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. 3’üncü Ordu emrinde kurmay stajı ile başlayan görevi daha sonraları değişik birliklerde devam etti. 1912’de…