Haberler

Masal Masal Türkiye

0
Türk Masal Külliyatı- I Tümak - I afişi

TÜMAK-I

Türk Masal Külliyatı-I

Türkiye sahası masallarının bilimsel bir şekilde derlenmesi, toplanması ile sözlü ve yazılı masal külliyatı oluşturulacaktır. Daha önce yapılan masal araştırmalarını bir çatıda toplayan, eksik kalmış çalışmaları tamamlayan bu proje ile Türk anlatı geleneğinin önemli bir parçası olan masalların öğrenilmesi, kültürel miras bağlamında bir farkındalık oluşturulması ve sonraki çalışmalara ilham kaynağı olması sağlanacaktır.

Masal Nedir?

Şemseddin Sami’nin Kâmûs-ı Türkî adlı sözlüğünde masal:“çocuklara anlatılan, çoğu insanlarla ilgili, olağan ve olağandışı hadiselere dayanan, öğüt verici hikâye” şeklinde ifade tanımlarken, TDK’nın Türkçe Sözlüğü’ndeki tanım şöyledir: “Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağan dışı olayları anlatan hikâye”

Amaç
Masallar anlatılmaya ve dinlenmeye değer kılan özellikleri ile günü dek yaşatılmış olmasının yanı sıra teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya başlanmıştır. Sözlü kültürde önemli bir yeri olan masal türünün sayılamayacak kadar işlevi bulunur. Kuşaklar arası kültür aktarımının gerçekleştirilmesi, Türk toplumunun kültürel kodlarının ve insanlığın ortak değerlerinin yaşatılması, bireylere eğlenme imkânı tanıması, insanları sıkıntılarından uzaklaştırarak psikolojik rahatlama sağlaması, toplumun binlerce yıllık geçmişine uygun ideal davranışlara sahip bir birey ortaya koyması ve teknolojik gelişmelere ilham kaynağı olması bunlardan birkaçıdır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için daha önce yapılmış çalışmaları bir araya getirmek, kaybolmak üzere olan masalları kayıt altına almak ve nihayetinde somut bir eser ortaya koymak hedeflenmektedir.

Bu proje ile bilim toplumu olmanın göstergelerinden biri olan “var olanın kıymetini bilme” anlayışına uygun olarak Türkiye sahası masallarının bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Bir külliyat olarak bir araya getirilecek olan masalların, alandaki araştırmacılara, eğitimcilere, yazarlara, çizerlere, sanat ve bilim dünyasına hizmet etmesi ümit edilmektedir.

Proje Logosu Hakkında
Türk Masal Külliyatı projesi için kullanılan “Anka kuşu” logosu Öğr. Gör. Ulviye ÖZÖNDER AYDIN tarafından tasarlanmıştır.

Konu ve Kapsam
Bu proje “Türkiye Sahası” masallarını kapsamaktadır. Bu konuda öncelikle günümüze kadar yapılmış çalışmalar gözden geçirilecek ve bunların külliyata katkı sunmaları sağlanacaktır. Yayımlanmamış masal çalışmaları, basılmış kitaplar, lisans ve lisansüstü çalışmalar, yazılı ve görsel medya kaynakları mutlaka değerlendirilmesi gereken kaynakları oluşturmaktadır. Daha sonra Türkiye sahasında masal derlemesi yapılmamış veya gözden kaçırılmış bölgeler taranarak derleme faaliyetlerinin tamamlanması sağlanacaktır. Böylelikle yok olmak üzere olan, kurtarıcısını bekleyen masallar külliyata dâhil edilecektir.

Türkiye’nin yedi bölgesi ve seksen bir vilayetinde “literatür tarama ve derleme” olmak üzere iki aşamadan oluşacak bu çalışma, değişik bölge ve yörelerde halkbilimi uzmanlarının da katkı sunmaları ile gerçekleştirilecektir. Elde edilen malzemeler internet sayfasına yüklenerek masalların bir havuzda toplanması sağlanacaktır.

TÜMAK-I’in paydaşları, masala emek veren herkestir. Üniversitelerin ve Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Türk Halk Bilimi, Türkçe Bölümleri, Çağdaş Türk Lehçeleri alanında çalışanlar lokomotif görev üstlenirler. Bu amaçla Türkiye’deki her bir bilim insanının, her bir uzmanın, araştırmacının, masal gönül veren herkesin, özellikle kendi yörelerinde masal derlemeleri yaparak “Türk Masal Külliyatı”na katkı sağlaması beklenmektedir.

Türkçe Tarih

Sağlık Hizmetlerinde Dr. Refik Saydam

Önceki yazı

İzmir düğünü

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Haberler