Cumhuri̇yet Halk Fırkası Büyük Kongresi̇’ni̇ açış nutku

Cumhuriyet Halk Fırkası Büyük Kongresi 15 Teşrinievvel (Ekim) 1927 Cumartesi (Sürekli alkışlar arasında Gazi Hazretleri riyaset makamını işgal buyurdular.) Gazi Mustafa Kemal Hazretleri : Efendiler, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın büyük kongresini…