İsmet İnönü

1884 yılında İzmir’de doğdu. 1903’te Topçu Harbiye’sini, 1906’da Erkân-ı Harbiye’yi bitirdi. İkinci Meşrutiyet öncesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. 23 Temmuz 1908’de Meşrutiyet’in ilanından sonra Ahmet İzzet Paşa’nın maiyetinde kurmay…

Kemalettin Sami Gökçen

1884’te Sinop’ta doğdu. 1905’te Topçu Okulu’ndan, 1908’de ise Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu. 31 Mart Vakası sırasında Erzincan ve Erzurum’da meydana gelen ayaklanmaları bastırmada görev aldı. 1912’de Balkan Harbi’nde Yunanlılara…

Cevat Çobanlı

1870’de İstanbul’da doğdu. 1891’de Harp Okulu’nu bitirdi. Derecesi itibarıyla Harp Akademisi’ne devam hakkı kazandı ve 1894’te Harp Akademisi’ni birincilikle bitirerek kurmay yüzbaşı oldu. 1895’te binbaşılığa, 1898’de yarbaylığa, 1900’de albaylığa, 1901’de…

Mustafa Fevzi Çakmak

1876’da İstanbul’da doğdu. 1896’da Harp Okulu’nu bitirdi. Aralık 1898’de Harp Akademisi’nden mezun oldu. Ocak 1896’da teğmen, Mart 1897’de üsteğmen, Aralık 1898’de kurmay yüzbaşı, Şubat 1901’de kıdemli yüzbaşı, Nisan 1902’de binbaşı,…

Kâzım Karabekir

1882 yılında İstanbul’da doğdu. 1902’de Harp Okulu’nu teğmen, 1905’te Harp Akademisi’ni kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. 3’üncü Ordu emrinde kurmay stajı ile başlayan görevi daha sonraları değişik birliklerde devam etti. 1912’de…

Ali Fuat Cebesoy

Ordu komutanlığından, idam talebi ile yargılandığı İstiklâl Mahkemesi’nin sanık sandalyesine uzanan kader çizgisi, daha sonra onu TBMM Başkanlığı koltuğuna da götürür. 1882’da İstanbul’da doğmuş ve Harp Okulu’nu, Mustafa Kemal’in sınıf…

Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Selanik’te Koca Kasım Mahallesi, Islahhane Caddesi’nde üç katlı pembe boyalı bir evde  1881 yılında doğmuştur. Annesi Selanik civarında Langaza’da tarım ve…