Milli MücadeleOsmanlı Tarihi

Amasya Tamimi

0
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Amasya’da. (Soldan itibaren, Yaver Muzaffer Bey, Hüseyin Rauf ve Bekiı Sami Beyler, Mustafa Kemal, Tas­ viri Efkâr gazetesinin hususi surette yolladığı muhabiri Ruşen Eşref Bey. Mustafa Kemal ile Salih Paşalar arasında müzakereler son buldu:Amasya'da anlaştılar Coşar, Ömer Sami Taha Toros Arşivi, Dosya Adı: Milli Mücadele İstiklal Harbi Gazetesi Kaynak: İstanbul Şehir Üniversitesi Arşivi


Şifre Amasya
194 22 Haziran 1919
Genelge

  1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükümet-i merkeziyemiz (İstanbul Hükümeti) itilaf devletlerinin etkisi ve denetimi altında çevrilmiş bulunduğundan üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yapamamaktadır. Bu durum milletimizi yok olmuş tanıttırıyor. Milletin bağımsızlığını, yine milletin engelleri yenme kararı kurtaracaktır.
    Milletin şimdiki durumunu gözönünde tutmak ve haklarının sesini dünyaya işittirmek için her türlü etki ve denetimden uzak bir milletin kurulun varlığı zorunludur. Bunun için haberleşerek her yandan gelen öneri ve millî istek üzerine Anadolu’nun görünüşte en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin ivedi toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün Osmanlı illerinin her sancağından parti anlaşmazlıkları bir yana bırakılarak yetenekli ve milletin güvenini kazanmış üç kişinin en çabuk şekilde kongreye yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.
    Her olasılığa karşı bunun bir millî sır halinde tutularak gürültüye yer verilmemesi ve gerekli görülen yerlerde yolculuğun kendini tanıtmayarak yapılması gereklidir.
  2. Doğu illerimiz adına 10 Temmuz’da Erzurum’da toplanması kararlaştırılan kongre için adı geçen illerin Müdafaa-i Hukuku Milliye ve Reddi İlhak Cemiyetlerinden seçilmiş üyeler zaten Erzurum’a doğru yola çıkarılmışlardı. O zamana kadar diğer illerimizin delegeleri de Sivas’a varmış olabileceklerinden Erzurum Kongresi’nin üyesi de uygun göreceği zamanda genel toplantıya katılmak üzere Sivas’a hareket edecektir.
  3. Bu maddelere göre temsilcilerin Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyetleri ve belediye başkanları ve diğer şekilde seçilmesiyle hareketleri hakkındaki delâlet ve vatanseverliklerini ve isimleri ile hareket zamanlarının telgrafla bildirilmesini rica ederim.
  4. Bu telgrafın gelişinin hemen bildirilmesi rica olunur.

Hüsrev Kâzım Ali Fuad

Hüseyin Rauf Mustafa Kemal


Sefer Yazıcı, ed. (2015). Milli Egemenlik Belgeleri. Ankara: TBMM Basımevi. Kaynak: Wikimedia Commons’tan Özgür medya deposu
Sefer Yazıcı, ed. (2015). Milli Egemenlik Belgeleri. Ankara: TBMM Basımevi. Kaynak: Wikimedia Commons’tan Özgür medya deposu
Türkçe Tarih

Osmanlı yöneticilerin Türk halkına hiçbir kıymet vermemesi…

Previous article

Sibirya Türkleri’nin hayatında ateş

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir