Samsun’a çıktığım gün genel durum ve görünüm

1919 senesi Mayısının 19 uncu günü Samsuna çıktım. Genel durum ve görünüm: Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu grup, Genel Savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaşın uzun seneleri içinde, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Genel Savaşa sevkedenler, kendi hayatlarının kaygısına düşerek, memleketten kaçmışlar. Padişah […]

Kırım Tatar Türkleri’nin 18 Mayıs 1944 sürgünü

1931-1936 yılları arasında Kırım’daki “sovyetleştirme” siyasetiyle müslüman din adamlarının çoğu Kırım’dan sürülür ve öldürülür, cami ve medreseler kapatılır. Kırım Tatar aydınları “burjuva milliyetçiliği” ile suçlanarak takibata uğrar. 1937-1938 yıllarında ise, Stalin hükümetinin uyguladığı  yıldırma politikaları neticesinde Kırım Tatarlarının bütün sosyal tabakaları tevkif, sürgün ve imha edilir. Kırım’da Sovyet hakimiyetinin 1921-1941 yılları arasında 160-170 bin Kırım […]