Milli Mücadele Güney Cephesi

Mütareke sonrası 1919 Ocak ayından itibaren Fransızlar Çukurova Bölgesini, İngilizler ise Antep, Urfa, Maraş’ı işgale başladılar. 15 Eylül 1919 tarihinde vardıkları anlaşmaya göre İngilizler, Filistin ve Irak’a; Fransızlar da Suriye ve Lübnan’a mandater devlet olarak yerleşme kararı alınca İngilizler işgal ettikleri yukarıdaki Türk şehirlerini Fransızlara bıraktılar. Ekim sonu ve kasımın başında Maraş, Urfa ve Antep’te […]