Tarihsel temellere göre Anadolu’da Türk varlığı

Anadolu’nun Türklüğü meselesi geçmişten bugüne birçok ateşli tartışmalara konu olmuş ve bu tartışmaların çoğu bilimsellikten uzak, taraflı, kötü niyetli kuruluş ve kişiler tarafından sistemli şekilde yürütülmüştür. Genellikle Avrupa merkezli ve Anadolu üzerindeki Yunan, Ermeni veya başka etnik toplulukların gayelerine hizmet etmek amacıyla bilimi çarpıtarak ortaya atılan yanlı görüşler bu konu üzerinde birçok Türk’ün dahi çarpık […]