Balkan Savaşları

Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti’nin oldukça zayıf olduğu dönemlerin birinde meydana geldi. Savaş patlak verdiğinde Osmanlı Devleti, bunun için yeterli hazırlıklar yapmamıştı. Zira Balkanlı milletlerin Osmanlı Devleti aleyhine herhangi bir faaliyette bulunacakları ihtimali Osmanlı Devleti tarafından oldukça uzak bir ihtimal olarak görülmekteydi. Dahası Osmanlı Devleti bu dönemde oldukça zor bir durumda bulunuyordu. Bu bağlamda bir taraftan […]

Cengiz Han döneminde dini ve kültürel hayata dair benzerlikler

Şamanist Unsurların Varlığı Eski Türk dini hakkında araştırma yapan bilim adamları oldukça karmaşık bir dini sistemle karşı karşıya kalmışlardır. Gök Tanrı inancının yanında şamanist unsurların varlığı, Atalar Kültü, Yer-Su Kültü gibi dini kavramların birarada bulunması farklı sonuçlar çıkarmalarına neden olmuştur. Özellikle Gök Tanrı inancının yanında şamanist unsurların varlığı birbirine yabancı iki farklı dini yapının olduğu […]