Hüseyin Nihal Atsız

Hüseyin Nihal (Atsız) doğ. İstanbul 12 ocak 1905), Türk şairi, tarihçisi ve düşünürü. Babası Dorullu deniz makine önyüzbaşısı Hüseyin Efendi’nin oğlu deniz bnb. Mehmed Nail bey, annesi Trabzonlu Kadıoğlu ailesinden deniz yarb. Osman Bey’in kızı Fatma Zehra Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini Kadıköy’deki Fransız ve Alman okullarında, babasının Kızıdeniz’deki görevinden ötürü bulundukları Süveyş’te bir Fransız […]