Yazıtlar

Bilge Kağan Yazıtı
Bilge Tonyukuk Yazıtları Kül Tigin Yazıtı

Bugut Yazıtı
İskit, Pelask, Etrüsk Resim ve Yazıtları
İstanbul Yazıtı – Celal Öcal
Sümer Yazıtları – Kâzım Mirşan Këgdesi
TAIKHAR ÇULUU YAZITI – AZZAYA Badam