Tuva Türk Şiirinden bir örnek: “Ben”

0
174

BEN

Otururken dağın üstünde

Taşım ben
Dinlenirim
Yürürken bozkırda
Çimenim
Büyürüm
Dikilirken ırmak kıyısında
Suyum
Akarım
Uzanırken ormanda
Ağacım
Hışırdarım
Curukuva Şınıkbayoğlu Irgit
Göçebe Tuva Halkının Oğlu

Avatar

Leave a reply