TÜRK’ÜN GERÇEK KURDU, “GÖK-BÖRÜ”

0
467

Biz yanlış olarak Türkler’in “Gök-Börü” yani “Gök-Kurt” dedikleri kutsal “Bozkurt” adını veregelmişiz. Aslında “Gök” ile “Boz” arasında büyük ayrılık vardır. Türkler’in kutsal kurtlarının rengi gök idi. Çünkü o, Tanrı tarafından gönderilmiş bir elçiden başka bir şey değildi. Tanrı kurt şekline girerek, Türkler’e görünüyor ve onlara başarı yolu açıyordu. Onun için de, kurdun rengi “gömgök” idi. Daha sonraları Türkler, gök rengini olgunluk, ergenlik ve tecrübenin bir sembolü olarak görmüşlerdir.

Bahaddin Ögel, “Türk Mitolojisi”

Avatar

Leave a reply