TÜRKİYE’NİN ÇAĞDAŞLAŞMASINDA TEVFİK FİKRET VE ATATÜRK

0
188

Zeki ARIKAN

18 Mart Çanakkale Zaferi’ni izleyen günlerde müttefiklerin karaya yaptığı çıkartmayı önleyen yürekli adam kimdi? O zamanın resmi duyurularının kupkuru anlatımları içinde bu yürekli kahramanın adı geçmiyordu. Gazete ve dergilerde de bu kahramanın adına yer verilmiyordu. Ruşen Eşref, 1915 Nisanının sonlarında Rumeli Hisan’ndaki Aşiyan’da hasta yatmakta olan hocası Tavfik Fikret’i ziyaret ettiği zaman, böyle bir genç subaydan sözedildiğini ondan duydu. Bu harbe katılmamızı hayra yormayan hasta ve üzgün şair, Ruşen Eşrefe bir genç miralayın “kendi teşebbüsü ile” öne atılarak, mutlak bir tehlikeyi durdurup, önlemiş olduğunu söylemişti. Kimdi bu genç miralay? Fikret onun adını söylememişti. Belki de bilmiyordu. Ruşen Eşref, henüz tanımadığı bu subayın adını, Anburnu’ndan gelen yaralıların kaldığı koğuşta öğrenmişti. Yaralılar tümen komutanlarından, “müdafaanın başı” diye övgüyle söz ediyorlardı. Hükü-
metin, başkumandan vekilinin gizlediği Mustafa Kemal adı, kulaktan kulağa kentten kente yayılıyordu. Askerler, onun gözünü budaktan sakınmadığını, ateşe atılganlığındaki yiğitliğini, düşmanı yıldırdığını ağızbirliği etmişçesine övüp duruyorlardı.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: TÜRKİYE’NİN ÇAĞDAŞLAŞMASINDATEVFİK FİKRET VE ATATÜRK

Avatar

Leave a reply