TÜRKİYE NİÇİN GERİ KALDI*?

0
99

Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Kürsüsü; Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü

*Hayat Tarih Mecmuası’nın 1966 Mart sayısında yayınlanan “Türkiye Niçin Geri Kaldı?” anketine yazılı cevap verenlerdenOrd. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan’ın makalesi.

Çok büyük imparatorluklar kurmuş, fa­kat kendimize mahsus orijinal bir medeniyetimiz olmamış. Önce Çin sonra islam medeniyetleri içinde yer almışız. 0 çağlar­da bu medeniyetler, üstün durumdaydı. Fakat Rönesans’tan sonra Avrupa mede­niyeti üstünlük kazandı Bizse, Avrupa’ya sırtımızı çevirmiştik XIX. asırda iki toplum, Şark milletleriyle Batı arasındaki fark, pek belirli bir şekil aldı. Avrupa me­deniyetini bütünüyle kabul etmeden kal­kınmamız müşküldür. İllet ve tedavisi bu olunca, bugün Batı ile aramızda mevcut mesafeyi kapatmak için de ne kadar ge­nişliğine derinliğine bir çalışma yap­mak ve bu çalışmada (şarklı) unsurları tamamen bertaraf eden Garplı zihniyete sahip olmak lazım geldiği kendiliğinden kabul olunur.

HAYAT TARİH MECMUASI SAYI 2, MART 1966, S. 48

Avatar

Leave a reply