TÜRKİSTAN – ZEKİ VELİDİ TOGAN

0
263

“Türkistan” Türk kelimesinin Farsça “istan” eki ile birleşmesinden oluşan “Türklerin Ülkesi” anlamını ifade eden bu kelimenin anlattığı coğrafi kavram bakımından sınırlarının ve kapsamının belirlenmesi, özellikle Ruslar açısından önemli olmuştur. Ruslar’ın kavramla ilgili olarak en çok çekindikleri de Asya coğrafyasında yaşayan yerli Türkleri birleştirecek bir ülkü olabileceğini belirledikleri için “Türk” ve “Türkistan” kelimelerine karşı, özellikle Bolşevizm devrinde, aşırı bir duyarlılık göstermişlerdir. 16 Haziran 1924 tarihinde aldıkları bir kararla da, bütün dünya ilim aleminde daha çok Doğu Türkistan, Moğolistan ve Tibet bölgeleri için kullanılan ” “Ortaasya” kelimesine geçildi.

A. ZEKİ VELİDİ TOGAN, “TÜRKİSTAN” İSMİ, SINIRLARI VE YÜZÖLÇÜMÜ HAKKINDA ” YENİ TÜRKİSTAN’DAN SEÇİLMİŞ MAKALELER”, İSTANBUL 2005, S. 25

Avatar

Leave a reply