TÜRK MİTOLOJİSİ’NDE “GÖK GÜRLEMESİ”

0
203

JEAN PAUL ROUX

Fırtına ve ona eşlik eden en dikkat çekici olaylar olan yıldırım ve gök gürlemesi, eski Türk halklarını oldum olası derinden etkilemiştir. Kâşgarlı Mahmud’a göre, bunlar bizzat gök tanrı Tengri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bazı anekdotlar, (büyük bir fırtınanın eşlik ettiği) şiddetli, tekrarlanan ve uzun gök gürlemesinin ulu tanrının bir cezası olarak algılandığını göstermektedir. Muhtemelen gök gürlemesi daha o zamanlar kişileştirilmiştir: Yıldırım düştüğünde, Uygurlar oklarını gökyüzüne doğru çevirerek ona karşı yöneltmişlerdir. Volga Bulgarlarında, yıldırım düşen evin yakımna yaklaşılmaz; evi ve içerisinde bulunan insan ve eşya da dahil ne varsa terkederler. Şöyle derler:

“Bu yer tanrının gazabına uğramıştır.”

JEAN PAUL ROUX, ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİ, BİLGESU YAYINCILIK, 1.BASKI – 2011, s. 72-73

Avatar

Leave a reply