Türk Mitolojisinde Ateş Kuşu, “Korbolko”

0
716

Türk ve Altay mitolojisinde Ateş Kuşu. Ateşi insanlara getiren söylencesel kuş. Tanrı Ülgen tarafından gönderilmiştir. Bazen ateşi, bazen de ateşi yakmaya yarayacak olan çakmaktaşlarını getirdiği söylenir. Bu taşların biri ak, diğeri karadır. Birbirine sürtünce kıvılcım çakar. Bazı masallarda ak ve kara iki saç telini birbirine sürtünce de kıvılcımlar çaktığı söylenir. Kimi söylencelerde ise Tanrı Ülgen bu kuşun kılığına girerek kendisi getrirmiştir bu taşları.

Kaynakça: Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt

Avatar

Leave a reply