Chou’lar Ve Bu Devirde Türklerden Gelen ‘Gök Dini’

595
0
CHOU’LAR VE BU DEVİRDE TÜRKLERDEN GELEN ‘GÖK DİNİ’ Dr. Muhaddere. N. Özerdim Sinoloji Doçenti Çin’in geniş tarihsel çağında 3000 yıldan fazla bir uygarlığın öncülerinden biri olarak, Çin’de büyük bir hanedan ...

Türk Mitolojisinden Anadolu’ya Taşınan Kültür: Geyik Motifi

774
0
İslamiyet’ten önce Türklerin hayatında bazı hayvanlar önemli yer tutmuştur. Bu hayvanların başında şüphesiz onlara yol gösterici olarak bilinen kurt gelmektedir. Kurt, Türklerin hem yol göstericisi hem türeyiş efsanesine konu olan ...

TÜRK MİTOLOJİSİNDE “KURBAN”

910
0
JEAN PAUL ROUX Kurban eski Türklerdeki en önemli kült eylemidir. Sunulan kurbanın ilk ve en önemli alıcısı Tengri, yani büyük gök tanrıdır. Bu duruma hem Doğu T’u-küelerde hem de Batı ...

SAHA (YAKUT) TÜRKLERİ

1852
0
Dr. Baymirza Hayıt (Not: Makale 1985 yılında Saha Türkleri ile ilişkilerin Atatürk’ten sonra tekrar yoğun başladığı yıllarda yazılmıştır. Bilgiler ilk araştırmalara dayanır. Günümüzde değişiklik göstermiş olan bilgiler olacaktır. Yorum olarak ...

Uygur Türklerini ve Kültürlerini Tanıyalım

276
0
Dr. M. Şükrü Akkaya Alman Dili ve Edebiyatı Doçenti Memleketimizin geniş çevresinde yazık ki Uygur kültürünün büyüklüğü hakkında hiç bir fikir yoktur. Uygur kültürünün son çağlarını yaşıyanlar bizim aşağı yukarı ...