Türk Mitolojisi

“Türk” adı ve ırkı / Tölös Boyları /

Türk Kozmolojisi / Türk Petroglifleri / Türk İkonografisi / Türk Rölyefleri

Türk Mitolojileri

Bazı Alt Başlıklar

  • Yaratılış Destanı
  • Oğuz Kağan Destanı / Oğuz Boyları
  • Secere-i Terakime (Türkmenlerin Soy Kütüğü)
  • Manas Destanı
  • Dede Korkut Destanı
  • Şu Destanı
  • Ergenekon Destanı
  • Bozkurt Destanı
  • Türeyiş Destanı
  • Göç Destanı

Türk Mitolojisinden Bazı Karakterler

Aşağıdaki konular ise Türk mitolojisine yönelik özel olarak hazırlanmış çalışmalardan oluşmaktadır. Bazı bölümlerimizde yüksek lisans ve doktora tezlerinden oluşturulmuş set şeklindeki çalışmalarımızı bulabilirsiniz.

Diğer Ulusların Mitolojileri İle Karşılaştırma

Mitoloji Karakterleri İle İlgili Çalışmaların Genel Gösterimi

Türk Mitolojisinde Yer Etmiş Karakterlerin Toplu Gösterimi

Türk Mitolojisinden Başlıklar
Kam / Şaman / Baksı
Şamanizm /
Ana Tanrıça Figürü (Umay vs)
Ant Kadehi Arkaik İnsanlar Ay-kün Tamgası
Börü-Ejder İkonografisi Çolpan (Venüs) Ejderha / Ejderha Ağızlı Kılıç / Galaktik Merkez Gök Börü
Hayat Ağacı Hayat Çiçeği
Hayat Suyu – Bengi Su Hüma Kuşu Kut Kutup Yıldızı / Demir Kazık Puura – Gök Geyik / Geyik Motifi / Sin Yıldızı Süt Ak Göl

Ölüm / Mağara

Alp Tipi
Bilge Kağan Tonyukuk

Türk Mitolojisinde İkonografiler

Türk Mitolojisinde Takımyıldızları

Merak Edilen Bazı Konular