Türk devletlerinin kendi listelerinde sıralamasında kuruluş yılları esas alınmıştır.

Büyük Türk İmparatorluklukları

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 204 – M.S. 216 Batı Hun İmparatorluğu M.Ö. 40 – 216 Avrupa Hun İmparatorluğu 375 – 454 Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler) 420 – 562 Göktürk İmparatorluğu-Türük Bil 552-743 Avrupa Avar İmparatorluğu 565 – 803 Hazar İmparatorluğu 651 – 983 Uygur Devleti 744 – 840 Karahanlı Devleti 840 – 1212 Gazneliler Devleti 963– 1183 Büyük Selçuklu Devleti 1040 – 1157 Harezmşahlar Devleti 1157 – 1231 Altınordu Devleti 1227 – 1502 Osmanlı İmparatorluğu 1299 – 1922 Timur İmparatorluğu 1370 – 1507 Safevi Devleti 1501– 1722

Ön Türk Olarak Kabul Edilenler

İskitler
Kimmerler
Kuşanlar (KuşHan)
Sabarlar (Suvar)

Türk Devletleri

Çu (Chou, Cov) Devleti M.Ö. 1050 – 249 Asya Avar Devleti 216– 552 Chao Hun Devleti 304-352 Tabgaç Devleti 386 – 557(Batı 534-557) (Doğu 534-557) Kuzey Liang Hun Devleti 401– 439 Hsia Hun Devleti 407– 431 Lov-lan Hun Devleti 442– 460 Dokuz Oğuz Devleti 5. asır sonu – 6. asır sonu Otuz Oğuz Devleti 5. asır sonu – 6. asır sonu Onogur Devleti 395– 466 Şul (Çöl) Türkleri Devleti ? – 716 Toharistan Türk Yabguluğu 658-759 Tigin-Şah Devleti (Türk-şahi) On-Ok’lar,Türgiş,Türkeş Devleti 699 – 766 Karluk Devleti 766 – 1215(Üç Oğuz-Üç Boy) Kimekler Devleti 7yy-11yy Kırgız Devleti 840 – 1207 Tolunğulları 868 – 905 Sâcoğulları (Sâcîler) 885-927 Macarlar Devleti 896– 955 (Arpad Khan:896-1301) Sarı (Kan-Chou,Kansu) Uygur Devleti 905 – 1226 Şa-t’o Türk Devleti 907 – 946 Turfan (Kao-Chang) Uygur Devleti 911 – 1368 Oğuz Yabgu Devleti ? – 1040 Akşitler 935-969 Suriye Selçuklu Devleti 1092 – 1117 Kirman Selçuklu Devleti 1092 – 1187 Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti 1092 – 1307 Irak Selçuklu Devleti 1157 – 1194 Eyyubiler Devleti 1171 – 1348 Kutbiler Devleti 1191-1211 Delhi Türk Sultanlığı 1206 – 1414

Çağatay Devleti 1227 – 1370 Mısır Türk Sultanlığı (Memlük-Kölemenler) Devleti 1250 – 1517 İlhanlılar 1256 – 1336 Basaraba Türk Devleti 1330 – 1360 Celayirliler 1340-1432 Akkoyunlu Devleti 1350 – 1507 Karakoyunlu Devleti 1380 – 1469 Behmenîler Devleti 1358-1527 Ludîler Devleti 1451-1526 Adilşahlar 1490-1686 Beridşahlar 1492-1619 Haydarâbad Nizamlığı 1724-1956

Türk Hanlıkları

Büyük Bulgarya Hanlığı 630 – 665 İdil (İtil) Bulgar Hanlığı 665 – 1391 Peçenek Hanlığı 860 – 1091 Tuna Bulgar Hanlığı 864 – 981 Uz Hanlığı 1000 – 1068 Kuman-Kıpçak Hanlığı 1098 – 1239 Özbek Hanlığı 1428 – 1599(Şeybani:1506 – 1599) Kazak Hanlığı 1465 – 1847 Kazan Hanlığı 1437 – 1552 Kırım Hanlığı 1440 – 1475 Kasım Hanlığı 1445 – 1681 Astrahan Hanlığı 1466 – 1554 Nogay Hanlığı 1398 – 1642 Hive Hanlığı 1512 – 1920 Sibir Hanlığı 1464-1598 Buhara Hanlığı 1599 – 1785 Kaşgar-Turfan Hanlığı 1800 – 1877 Hokand Hanlığı 1710 – 1876 Gence Hanlığı 1735 -1804 Bakü Hanlığı 1747 -1828 Kırgız Hanlığı 1800 – 1876

Anadolu Türk Beylikleri

Mengücekliler 1072 – 1277 İzmir Türk (Çaka) Beyliği 1081 – 1098 Dilmaçoğulları Beyliği 1085 – 1192 Çubukoğulları Beyliği 1085 – 1092 Danişmendli Beyliği 1092 – 1178 Saltuklu Beyliği 1072 – 1202 İnaloğulları Beyliği 1098 – 1183 Ahlatşahlar Beyliği 1100 – 1207 Artuklu Beyliği 1102 – 1408 Erbil Beyliği 1146 – 1232 Çobanoğulları Beyliği 1227 – 1309 Karamanoğulları Beyliği 1256 – 1483 İnançoğulları Beyliği ( Ladik )1261 – 1368 Sâhipataoğulları Beyliği 1275 – 1342 Pervaneoğulları Beyliği 1277 – 1322 Tacettinoğulları 1308 – 1425 Canikoğulları 13yy – 14yy Menteşeoğulları Beyliği 1280 – 1424 Candaroğulları Beyliği 1299 – 1462 Karesioğulları Beyliği 1297 – 1360 Germiyanoğulları Beyliği 1300 – 1423 Hamitoğulları Beyliği 1301 – 1423 Saruhanoğulları Beyliği 1302 – 1410 Aydınoğulları Beyliği 1308 – 1426 Tekeoğulları Beyliği 1321 – 1390 Ramazanoğulları Beyliği 1325 – 1608 Eretna Beyliği 1335 – 1381 Dulkadiroğulları Beyliği 1339 – 1521 Dobruca Türk Beyliği 1281 – 1299 Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398 Eşrefoğulları Beyliği 1280 – 1326 Berçemeoğulları Beyliği 12yy Yarluklular Beyliği (12.asır)

Türk Atabeylikleri

Dımaşk Atabeyliği 1104-1154 Azerbaycan Atabeyliği (İl-Denizliler) 1146 – 1225 Şam (Suriye) Atabeyliği Tuğteginli’ler (Börililer) 1117 – 1154 Musul– Haleb Atabeyliği (Zengili’ler) 1127 – 1259 Fars Atabeyliği (Salgurlular) 1147 – 1284

Dağılan Türk Cumhuriyetleri

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 1913 – 1913 Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 – 1920 İdil Ural Devleti 1918 – 1919 Buhara Cumhuriyeti 1920 – 1924 Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 1921 – 1944 Hatay Cumhuriyeti 1938 – 1939 Güney Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti 1945 – 1946

Çağdaş Bağımsız Türk Cumhuriyetleri

Türkiye Cumhuriyeti 1923 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983 Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 Kazak Eli Cumhuriyeti 1991 Kırgız Eli Cumhuriyeti 1991 Özbek Eli Cumhuriyeti 1991 Türkmen Eli Cumhuriyeti 1991

Çağdaş Özerk Türk Cumhuriyetleri

Altay 1991 (Rusya) Balkarya 1991 (Rusya) Başkurt Eli 1991 (Rusya) Çuvaş Eli 1991 (Rusya) Dağıstan 1991(Kumuk-Nogay) (Rusya) Doğu Türkistan 1949 (Çin) Gagavuzya 1991 (Moldovya) Hakasya 1991 (Rusya) Karaçay 1991 (Rusya) Karakalpak Eli 1991 (Özbekistan) Kırım Özerk Cumhuriyeti 1991 (Rusya) Saha Sire – Yakutistan 1991 (Rusya) Tatar Eli 1991 (Rusya) Taymir (Dolgan) 1991 (Rusya) Tuva 1991 (Rusya)