TÜRK EDEBİYATINDA İLK LİRİK ŞİİR

0
584

APRIN ÇOR TİGİN

a……………
adınçıġ amraḳ ……
amraḳ özkiyem …..
ḳasınçıgımın ö[yü] ḳadġurar men
ḳadġurduḳ[ça] ḳaşı körtlem
ḳavışıġsayur men
öz amraḳımın öyür men
öyü evirür men ödü … çün
öz amrak[ımın] öpügseyür men
barayın tiser baç amraḳım
baru yime umaz men
baġırsaḳım
kireyin tiser kiçigkiyem
kirü yime umaz men
kin yıpar yıdlıġım
yaruḳ ten͡ griler yarlıḳazun
yavaşım birle
yaḳışıpan ardılmalım
küçlüg priştiler küç birzün
közi ḳaram birle
külüşügin oluralım

A ……….
Emsalsiz sevgili ………
Sevgili cancağızım ……….
Yavuklumu düşünüp kaygılanıyorum;
Hasret çektikçe, kaşı güzelim,
Kavuşmak istiyorum.
Öz sevgilimi düşünüyorum;
Düşünüp düşünüp … durdukça,
Öz sevgilimi öpmek istiyorum.
Gideyim derse güzel sevgilim,
Gidemiyorum da;
Merhametlim.
Gireyim derse küçücüğüm,
Giremiyorum da
Anber, misk kokulum.
Nurlu tanrılar buyursun;
Yumuşak huylum ile birleşerek ayrılmayalım.
Kudretli melekler güç versin;
Gözü karam ile güle güle oturalım

Reşid Rahmeti Arat, Eski Türk Şiiri, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, VII. Seri-No. 45, Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara 1965. XXIII, 506s.;

Reşid Rahmeti Arat İçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 19, Ankara 1966

Dipçe: Görsel temsilidir.

Avatar

Leave a reply