Türk Askeri Müziği, “Mehter”

0
290

“Türklerde askeri müziğin ilk belgeleri VIII. yüzyılda yazılmış olan Orhun(Göktürk) yazıtlarında karşımıza çıkmaktadır. Burada, Mehterin (Dünyanın en eski askeri bandosu ) atası olarak kabul edilen Tuğ takımlarından bahsedilir. Mehter Müziği’nin var olduğu, etkisinin en fazla hissedildiği yer şüphesiz ki savaş meydanlarıdır. Mehter, savaş meydanlarında askere verdiği güç ve sağladığı moral desteğin yanı sıra barış zamanında da gücün, ulusun, hâkimiyetin ve hükümdarın sesi olmuş, toplumun her kesiminde kabul görmüş ve özellikle de Osmanlı döneminde büyük bir güç kazanmıştır. Türk Müziği bestecilerinin çoğu “Mehter” için de besteler yapmışlardır. Bu bestelerde seçilen güfteler, ulusal kimliğimize uygun düşen askeri müzik kapsamında değerlendirilebilen unsurları içermektedir.”

Zeynep BARUT

Musical Instruments of the Mehter

Avatar

Leave a reply