OSMANLI’NIN DOĞUŞU – KURULUŞ SÖYLENCESİ II – AŞIKPAŞAOĞLU

0
212

Ertuğrul Gazi işitti ki, Selçuklu Hanedanından Sultan Alaeddin, Acem’den Rum’a gelip Padişah oldu. “Öyleyse bize dahi vacip oldu ki erin kadri kıymeti bilinir memlekete gidelim, biz de gaza edelim” dedi. Ertuğrul Gazi’nin üç oğlu vardı. Biri Osman idi. Biri Gündüz idi. Biri Saru Yatı idi; ona Savcı da derlerdi. Bunlar dahi Rum’a (Anadolu’ya) yöneldiler. Geldiler, Hısnımansur (Bugünkü Adıyaman) iline erdiler. Ertuğrul Gazi, oğlu Saru Yatı’yı Sultan Alaeddin’e gönderdi. ”Bize de yurt gösterin. Varalım gaza edelim” dedi. Saru Yatı, babasının haberini Sultan Alaeddin’e getirdi. Sultan da geldiklerine sevindi. Sultan Önü’nün ve Karaca Hisar’ın tekfürü muti olup Sultana haraç verirdi. Domaniç Dağı’nı, Ermeni Beli’ni bunlara yayla verdi. Yürüyüp Engürü’ye geldiler. Yerlerinde sakin oldular, yaylaklarında yayladılar, kışlaklarında kışladılar.

TÜRK KİMLİĞİ, KÜLTÜR TARİHİNİN KAYNAKLARI, BOZKURT GÜVENÇ, KÜLTÜR BAKANLIĞI, İNSANLIK TARİHİ, ANKARA – 1994, S. 149

Avatar

Leave a reply