OSMANLI DEVRİNDE AKKOYUNLU HÜKÜMDARI UZUN HASAN BEYE AİT KANUNLAR

0
228

Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

MAARİF MATBAASI, 1941

Avatar

Leave a reply