Napoleon’un Kaleminden “Türkler”

0
141

“İnsanları yükselten iki büyük meziyet vardır. Erkeğin cesur, kadının iffetli olması. Bu iki meziyetin yanıbaşında her iki cinsi, kadınla erkeği şereflendiren tek bir fazilet vardır:

Vatana, icabında herşeyini feda edebilecek kadar bağlı olmak.

Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı; hayatın elemine, kederine karşı fütursuz kalmayı ve ağır hâdiselerin acılıklarına göğüs germeyi doğurur. İşte Türkler bu çeşit kahramanlardır ve ondan dolayı da Türkler öldürülebilirler, lâkin mağlûp edilemezler.”

Napoléon Bonaparte

Avatar

Leave a reply