Etiket: Altın Elbiseli Adam

  • Altın Elbiseli Adam’ın Başlığındaki Tasvirler

    Esik Kurganındaki “Altın Muharib(Altın Elbiseli Adam)”in elbisesi yalnız o çağın medeniyetini, esasen tabiatı(yaradılıştan gelen temel özellik, yaradılış, huy, ilahi kanunlar) idrak etmeye ...
  • Altın Elbiseli Adam

    Esik kurganı üzerinde yapılan laboratuar çalışmaları ve radyo karbon analizlerinin neticesinde; tolgasından (miğfer, başlık) çizmesine kadar altınla bezenmiş tiginin, 17–18 yaşında bir ...