Koça Han

0
184

Koça Han – Türk ve Altay mitolojisinde Bereket Tanrısı. Kosa Han da denir. Kendisi adına İlkbaharda “Koçagan/Koçıgan” adlı bereket töreni yapılır. Şor Türklerinde ise bu törenin Sonbaharda yapılan yansımasının adı “Paktıgan” olarak yer alır. Bu isim de Baktı Han’ın adından gelir. Zaman zaman adı Baktı Han ile birlikte anılır. Bu törende ev ev dolaşıp pay toplar. Kosa töreniyle yakından ilgilidir. Bu törenlerde Şaman bir maske takar. Akşam üzeri topladıklarını yığarak bir şenlik yapar.

Etimoloji

(Koc/Koç) kökünden türemiştir. Savaşçılık ve güç gibi anlamlar içerir. Koç bereketin simgesidir.

Kaynakça

Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku