Kanije Kalesi’nin Fethi – 22/10/1600

0
311

Kanije (Mac. Nagykanizsa)

Balaton gölünün güneydoğusunda, Mureş ırmağı yakınlarında bir şehirdir. 1593 – 1606 Osmanlı – Almanya savaşları döneminde, 1600 yılı harekatında Babofça ordugahında yapılan müşaverede, Tiryaki Hasan Paşa’nın;

“… bu etrafta Balaton gölü kıla’ının kilidi ve diyar-ı küffarın sedd-i yedi Kanije hisarıdır. Anın dahi fethi mukadder olursa azim maslahat görülmüş olur. Küffar gafil iken hemen varıp hisarı almak gerekir. “

şeklinde mütalaa belirtmesi üzerine, Sadrazam Boşnak Damad İbrahim Paşa tarafından 12 Eylül’de başlayan muhasara neticesi 22 Ekim 1600 tarihinde vire ile fethedildi. Kanije’nin düşmesinden sonra civardaki bir kaç kalede kendiliğinden teslim oldu. Fetihten sonra kalesine 4.000 kişilik bir garnizon bırakılan Kanije şehri 1661 yılında tamamen yandıysa da yeniden inşa edildi.
11 Temmuz 1690 tarihinde Almanlar’ca işgaline kadar aynı adı taşıyan eyaletin paşa-sancağı oldu.

MACARİSTAN’DA OSMANLI HAKİMİYETİNİN VE İDARİ TEŞKİLATININ KURULUŞU VE GELİŞMESİ

Sadık Müfit BİLGE

Avatar

Leave a reply