Kamlık gücü ve kabiliyeti soydan gelme mistik bir karakter taşır. Kamlık, öğrenme yolu ile elde edilemez. Aday, kamlık geleneğine mahsus gizli bilgileri edinmek mecburiyetindedir. Kam olması mukadder olan kimse, bunu hissettiği andan itibaren insan içinden çıkıp gider, ıssız ormanlara çekilir. Çılgınlık belirtileri gösterir, ateşe ve suya dalıp çıkar, çok uzun bir azap/acı çekme devresi yaşar. Sembolik ölümler içinde görünür. Bu devreyi aşan kam adayı, geri dönüp gelir.

Orta Asya ve Sibirya Türkleri arasından kamın elbiseleri, giyim (kisve), tuş (külah)(veya börk), kuka ve kuşaktan ibaretti. Adaya geri döndükten sonra, bunları giyinince, kam olma işlemini tamamlamış olur. Bunları sembolik at ile davul tamamlar. Kam çoğu zaman bu at ile uçar. Tengri’nin huzuruna yükselir. Göklerde ve yeraltında dolaşır, seyahat eder. Elinde kutu, eşya cinsinden bir asa veya alaca değnek bulunur. Ayrıca davulları da beraberindedir. Genç kamlar, davul yerine yanlarına küçük bir yay, ya da kayın ağacındana bir sopa alırlar. Kam, vecd halinde bir kişi için alkış (dua) kılarsa da Tengri’nin hükmüyle, iradesiyle seçilir.

DOĞU ANADOLU’DA ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ

YAŞAR KALAFAT

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku