İSLÂM DİNİNİ SİYASET VASITASI MEVKİİNDEN UZAKLAŞTIRMAK GEREKLİDİR!

0
227

M. KEMAL ATATÜRK

İslâm dinini, asırlardan beri alışılageldiği veçhile bir siyaset vasıtası mevkiinden uzaklaştırmak ve yüceltmek gerekli olduğu gerçeğini görüyoruz. Mukaddes ve tanrısal inançlarımızı ve vicdanî değerlerimizi, karanlık ve kararsız olan ve her
türlü menfaat ve ihtiraslara görünüş sahnesi olan siyasiyattan ve siyasetin bütün kısımlarından bir an evvel ve kesin şekilde kurtarmak, milletin dünyevî ve uhrevî saadetinin emrettiği bir zarurettir. Ancak bu suretle İslâm dininin yüksekliği belirir.

ataturk_imza_logo_transparan_vektor_png

1924, ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ I, s. 318

Avatar

Leave a reply