İSKİT TÜRKLERİ VE ATTİLA

0
796

Attila İtalya’da, Milano’yu zaptettikten sonra, bir turist gibi, şehri gezmeğe çıkar. Sokakları do­laşırken, bir bina üzerinde bir resim dikkatini çeker.

“Tablo, sırtlarında al cübbeleri ve başlarında taçları ile, altın tahtlara­ kurulmuş iki impa­ratoru temsil ediyordu. Onların ayakları dibinde ise, İSKİTLER … Savaşta yenilmişlerde merhamet diliyorlarmış gibi, yerlere kapanmış halde idiler. Attila bu küstahça tablonun derhal imha edilmesi­ni ve yerine şöyle bir tablo yapılmasını emreder :

“Attila kendisi, bir tahta oturmuş olacak, Roma İm­paratorları ise, sırtları altın torbaları ile yüklü ol­duğu halde, Attila’nın ayakları dibine altın döker durumda olacaklardır.”

[Thierry’nin kitabındaki bu parça ” Histoires et Legendes
de la Rome antique” adlı esere alınmıştır Tchou editeur, Paris 1969, s. 217, 218]

Yukarıdaki parça gösteriyor ki, Attila zama­nında Hunlar’a, Avrupalılarca İskit deniyordu. Muh­temelen, Hunlar da kendilerine Saka diyorlardı.

TÜRKLERİN İLK ATALARI, ADİLE AYDA

Avatar

Leave a reply